Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv

Åndalsnes 2. - 5. november 2017

Sponsorer

 

 

 

 

Walter Würtl, Østerrike

Walter Würtl bor i Innsbrück og har jobbet med utdanning og forebygging av skredulykker i 25 år. Han er en UIAGM-sertifisert fjellfører, har blant annet jobbet med den østerrikske søk- og redningstjenesten, vært utdanningsansvarlig for Austrian Alpine Association, og er redaktør for et tidsskrift om risikohåndtering i fjellsport. Østerrikeren holder to foredrag på konferansen: ett om tiltak for å unngå skred og innføring i bruk av verktøyet LO.LA (Lokale Lage – Local Situation). Det andre handler om trender i skredulykker i Østerrike, der stadig mindre snø i fjellet har ført til flere og mer alvorlige skredulykker.

 

Jordy Hendrix, USA

Jordi Hendrix er direktør for Snø- og snøskredlaboratoriet ved Montana State University i USA, der han også er foreleser på Department of Earth Sciences, fakultetet for naturvitenskap. Professoren jobber også som konsulent innen snø- og snøskred, og har undervist i snøvitenskap på fakultet for arktisk geologi ved universitetssenteret på Svalbard. Hans forskningsarbeid fokuserer på snø- og skredforskning, og har skrevet over 120 forskningsrapporter, artikler, og avhandlinger rundt temaer som snø og snøskred, risiko og beslutningstaking, hydrologi og klimaendringer som har vært publisert i Nord-Amerika, Europa, New Zealand, Arktis og Antarktis. På Skredkonferansen vil Jordi Henrix holde holder foredraget «Ski tracks as an expression of risk: understanding and defining risk through terrain analysis». Han presenterer ny forskning rundt hvordan en kan bruke GPS spor mer effektivt i risikohåndtering, observere og vurdere en rekke beslutninger som gjøres i løpet av en tur. Denne metoden tar for seg store mengder GPS-spor og analyserer risiko i en større sammenheng, relatert til personens erfaring. Metoden kombinerer GPS-loggede skisporet med en spørreundersøkelse for å analysere hvor stor risiko vedkommende har tatt med sitt valg av terreng, hvordan disse valgene sammenfaller med andre med liknende erfaringsgrunnlag som ferdes i området, og sammenlikne dette med de valgene profesjonelle gjør under ulike forhold.

 

 

 

Spørsmål om programmet rettes til post@skredkonferansen.no

 

Spørsmål om påmelding rettes til ffshop@friflyt.no

 

Meld deg på konferansen her www.ffshop.no

 

 

INTERNASJONALE GJESTER

Skredkonferansen har tradisjon for å invitere noen av de fremste fagfolkene i verden på området.

Arrangører