Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv

Åndalsnes 2. - 5. november 2017

Sponsorer

Foto: Øyvind Heen

Nordisk Konferanse om Snøskred og Friluftsliv 2. november - 5. november 2017, Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes PROGRAM Torsdag 2.november 12.00-17.00 Workshop: Skredundervisning i folkehøgskole og annen utdanning Egen påmelding. Mer info her 18.00-20.00 Årsmøte Norsk Skredfaglige forening Fredag 3.november 08.30-09.40 Registrering 09.40-10.00 Åpning. Lysbilder og musikk ved Ståle Aklestad TEMA: SKREDHENDELSER OG MENNESKELIGE FAKTOR 10.00-10.20 En presentasjon av to skredepisoder våren 2015. Erfaringer og tanker omkring å ha hendelser tett på Marit Svarstad Andresen, Tindevegleder 10.20-11.00 Ski track as an expression of risk: understanding and defining risk through terrain analysis Jordy Hendrikx(1), Jerry Johnson(1), Erik Guss(1), Andrea Mannberg (2,3) 1. Montana State University, 2.Handelhøyskolen/UiT, 3. CARE/UiT 11.00-11.20 Decision-making frameworks for avalanche terrain: A critic of approach and factors Markus Landrø, CARE-UiT/NVE 11.20-11.50 “Levende begravd” Gaute Hangaas Brenna, lektor Bodin videregående skole 11.50-12.00 Praktisk info. 12.00-13.00 LUNSJ TEMA: SKREDUTFORDRINGER VEI 13.00-13.20 Skredutfordringer i Trollstigen ved åpning etter vinterstengt veg Halgeir Dahle, Tore Humstad, Knut Inge Orset og D.Grøvdal, Statens Vegvesen 13.20-13.40 Avalanche forecast for roads in Iceland Magni Hreinn Jónsson(1), Geir Sigurðsson(2) og Skúli Þórðarson(2) 1.Icelandic Meteorological Office 2.Icelandic Road and Coastal Administration 13.40-14.00 Drift av forebyggende snøskredkontroll ved Fv. 53 Tyin – Årdal Stian Langeland, N.Farestveit, L.Ø.Solemsli, Statens Vegvesen / Wyssen 14.00-14.20 Hvordan driftes vegnettet ved snøskredfare? Kan du føle deg trygg på veg til skitur? Knut Inge Orset, Frekhaug, M., Humstad, T., Haaland, S., Statens Vegvesen 14.20-14.50 TE/KAFFE TEMA: SKREDHENDELSER OG SKREDVARSLING 14.50-15.30 Trends in avalanche accidents in Austria Walter Würtl, UIAGM mountain guide and editor of bergundsteigen 15.30-15.50 «Her har det aldri gått skred før» – Hvor sjeldne og ekstreme er sjeldne og ekstreme skred? Christian Jaedicke, Dieter Issler, Peter Gauer, NGI 15.50-16.10 TE/KAFFE TEMA: SKREDVARSLING 16.10-16.30 Opplæring på varsom.no og regobs.no Jostein Aasen, NVE 16.30-16.50 ADAM – et verktøy til fastsetting av faregraden Karsten Müller(1 )og Rune Engeset(1,2), 1.NVE, 2.CARE-UiT 16.50-17.10 En ny praktisk og progressiv måte å vurdere skredfare og bruk av 4D geomodellering for å få bedre skredprognoser. Erling.I.H. Siggerud(1) og Licia Ballardini(1,2), 1.Digital Geology AS, Trondheim, 2. Frivillig Corpo nazionale soccorso alpino, Trentino, Italia 17.10-17.30 Avslutning 17.30-20.00 Norsk Fjellsportforums rådsmøte 2017 20.00- Den tragiske skredulykken i Longyearbyen 19.desember 2015. Lysbildeforedrag ved Elke Morgner, koordinator i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps Lørdag 4.november 08.00-08.10 God morgen. Praktisk info 08.10-08.20 Etablering av Norsk skredfaglig forening. Tore Humstad, Domaas, U., Engeset, R. V., Kronholm, K., Langeland S., Mannberg A., Norsk skredfaglig forening TEMA: SKREDUTDANNING/-OPPLÆRING 08.20-09.00 Avalanche prevention. Walter Würtl, UIAGM mountain guide and editor of bergundsteigen 09.00-09.20 Status og veien videre for NFs skredutdanning. Foredragsholdere er Jørgen Moland og Stian Langeland, Norsk Fjellsportforum 09.20-09.40 NF skredstige: Læringsmål og pedagogisk plattform. Linda Hallandvik(1 og 3) og Jannicke Høyem(2 og 3), 1.Høgskulen på Vestlandet 2.Norges Idrettshøgskole, 3.NF skred komité 09.40-10.00 Hvorfor leie en godkjent guide? Leif Inge Magnussen, Nortind 10.00-10.20 TE/KAFFE. TEMA: SKREDUTDANNING/-OPPLÆRING. MENNESKELIGE FAKTOR 10.20-10.40 Etableringen av Sveriges lavinutbildningar- SVELAV. Petter Palmgren, Naturvårdsverket 10.40-11.00 Forebygging av skredulykker – mer kunnskap og info eller mindre risikovillighet? Kjetil Brattlien, NGI 11.00-11.20 Användning av Sensation Seeking Scale på svenska lavinkurser som hjälp för ökad insikt om personligt risktagande. Stefan Mårtensson (1) og Mårten Johansson (2), 1.Luleå Tekniska Universitet, 2.Åre Lavincenter 11.20-11.50 Skredulykken i Øksendalen 14.april 2014. Eirik Bækken 11.50-12.00 Lysbilder og musikk ved Ståle Aklestad 12.00-13.00 LUNSJ TEMA: SKREDVARSLING 13.00-13.40 Mot en forbedret metodikk for aktsomhetskart for snøskred. Kjersti Gisnås, Dieter Issler, Peter Gauer, Ulrik Domaas, NGI 13.20-13.40 Formidling av usikkerhet og kunnskapsgrunnlag i skredfarevurdering Krister Kristensen med flere, NGI 13.40-14.00 Automatisk deteksjon av snøskredaktivitet i Troms ved bruk av radarsatellitter Markus Eckerstorfer(1),Hannah Vickers(1), Eirik Malnes(1), Karsten Müller(2), Rune Engese (2), Tore Humstad(3) og Richard Olsen(4), 1.NORUT, 2.NVE, 3.Statens Vegvesen, 4.Forsvarets Forskningsinstitutt 14.00-14.20 Hvordan bruke regObs til å vurdere skredfaren. Ragnar Ekker, NVE 14.20-14.50 TE/KAFFE. TEMA: SKREDVARSLING 14.50-15.10 Fjallasnjór – Development of technology and methods for avalanche forecasting Örn Ingólfsson(1) og Harpa Grímsdóttir(2), 1.POLS Engineering, 2.Icelandic Meteorological Office 15.10-15.30 Avalanche bulletins, information exchange and changing patterns of avalanche incidents in Iceland. Harpa Grímsdóttir og Óliver Hilmarsson, Icelandic Meteorological Office 15.30-15.50 xGeo og seNorge – din kilde til snøinformasjon. Heidi Bache Stranden, NVE 15.50-16.10 TE/KAFFE TEMA: MENNESKELIG FAKTOR 16.10-16.30 What Ordinary People do or not do - Case Tromsø Bruk av Kahoot survey. Bjørn Michaelsen, CARE-UiT 16.30-16.50 Cowboys of Northern Norway: A Qualitative Interview of Motivation and Avalanche Know- How Among Snowmobilers. Eivind Kaltenhorn og Audun Hetland, CARE-UiT 16.50-17.10 Are You Sharp While Ascending? An Empirical Investigation of the Relation Between Physical Activity and Cognitive Function. Maia Herding Solberg, Gerit Pfuhl, Andrea Mannberg og Audun Hetland, CARE-UiT 17.10-17.30 Avslutning 19.30 FESTMIDDAG Søndag 5.november 08.00-08.20 God morgen. Praktisk info. TEMA: SKREDUTDANNING/-OPPLÆRING 08.20-08.40 Bruker Folkehøgskolelærere Snøskredvarslingen i undervisningen. Sigbjørn Ytrehus, Høgskolen i Sør Øst Norge 08.40-09.00 Trygge Toppturer. Erlend Sande, Fri Flyt 09.00 09.20 Fokus på skredforebyggende tiltak i sjåføropplæringen for snøskuter. Jan Arild Hansen, NVE 09.20-09.40 Vad krävs för att bättre kunna bedöma framgång i lavinsäkerhetsarbete? Petter Palmgren, Naturvårdsverket 09.40-10.00 TE/KAFFE. TEMA: MENNESKELIGE FAKTOR 10.00-10.20 Svenska skidåkares attityder till risktagande i lavinterräng och deras kunskap om laviner Nils Hallberg, Naturvårdsverket 10.20-10.40 Are you keeping up with Jeremy Jones? - A preliminary analysis of determinants for risk- taking behavior in avalanche terrain on Norwegian skiers. Andrea Mannberg (1), Jordy Hendrikx (2), Markus Landrø (3) og Martin Stefan. 1.CARE-UiT, 2.Montana State University, 3.CARE-UiT/NVE 10.40-11.00 Information cues, judgments of risk, and confidence in avalanche terrain Matthew Stephensen, CARE-UiT 11.00-11.20 TE/KAFFE. TEMA: SNØ/SKREDUTFORDRINGER. MENNESKELIGE FAKTOR 11.20-11.40 Snow climate in Tromsø – persistent weak layers right to the shore. Paul Velsand, UiT 11.40-12.00 Snøskredutfordringer i Kåfjord kommune, Troms Jon Frantzen, Kåfjord kommune 12.00-12.20 Terrestrial laser scanning as a snow and avalanche observation tool in Longyearbyen Holt Hancock(1), Alexander Prokop(1), Markus Eckerstorfer(2) og Jordy Hendrikx(3), 1. UNIS, 2. NORUT, 3. Montana State University, 12.20-12.50 «Om å være begravd i snøskred og få livet tilbake igjen» Thomas T. Kleiven 12.50 Avslutning og lunsj VEL HJEM! Velkommen tilbake i 2019!

Arrangører