Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv

Åndalsnes 2. - 5. november 2017

Sponsorer

Foto: Øyvind Heen

Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv arrangeres annethvert år og samler fagfolk og friluftsentusiaster fra hele landet. Formålet med nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv er å få til en jevnlig utveksling av meninger, erfaringer og forskningsresultater mellom folk som har en felles interesse for ferdsel i skredutsatt terreng. Siktemålet er å øke den generelle forståelsen for snøskred i Norge gjennom oppdatert kunnskap med norske og internasjonale fagmiljøer.

 

I dag er det Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges Geotekniske Institutt, Den Norske Turistforening og Fri Flyt som eier konferansen. Norsk Tindesenter er teknisk arrangør i 2017.

 

Spørsmål om programmet rettes til post@skredkonferansen.no

 

 

Spørsmål om påmelding rettes til ffshop@friflyt.no

 

Meld deg på konferansen her www.ffshop.no

Arrangører