Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv

Åndalsnes 2. - 5. november 2017

Sponsorer

Foto: Erlend Sande

SKREDUNDERVISNING I FOLKEHØGSKOLEN OG ANNEN UTDANNING Workshop på Åndalsnes 2. november 2017 (kl.12-17) Målet med denne workshopen er å samle friluftslivlærere og andre som interesserer seg for skredfaglig undervisning i folkehøgskole og annen virksomhet som driver praktisk snøskredundervisning. Folkehøgskolene har en unik mulighet til å formidle både skredkunnskap og holdninger til sikkerhet i et miljø som skårer høyt på læringsglede og der undervisningen i stor grad foregår nært elementene og med tett oppfølging mellom lærer og elev. Workshopen kan være nyttig også for de som driver praktisk skredfaglig undervisning ved høgskoler og universiteter. Alle disse skolene utgjør viktige rekrutteringsarenaer for framtidas aktører, turledere/guider og studenter innen bl.a. friluftsliv og geofag. På workshopen vil vi dele erfaringer om hvordan vi kan utnytte dette potensialet til å formidle kunnskaper og holdninger. Vi legger opp til en dialog om hvordan både lærere og skoleledere på tvers av skolene kan samarbeide for å motivere og styrke hverandre i dette faget. Ved å organisere dette som en workshop, legger vi opp til at alle som melder seg på deltar med sin egen bakgrunn, sine erfaringer og sine spørsmål til de andre. Formen blir en kombinasjon av forberedte innlegg og diskusjon rundt bordet. Her er noen aktuelle tema som verken er uttømmende eller begrensende: Caser/eksempler fra hendelser som noen av deltakerne har vært involvert i Ta fram eksempler på sikkerhetstenkning og –instruks for ferdsel i skredterreng og drøfting av muligheter for å samkjøre noe av dette Presentasjon av bacheloroppgave om bruk av skredvarsling i folkehøgskolen Skolenes ønsker til utforming av varslene på varsom.no Stipendiatenes rolle Få innspill fra noen av foreleserne på konferansen (fra USA og Norge) Etablere en form for utvalg der erfaringsutvekslingen kan fortsette også etter dette Det blir innlegg fra bl.a. Bjørn Michaelsen (Alta fhs og CARE), Lars-Ove Eikje (Nordfjord fhs), Rune Engeset (NVE) og trolig også Jordy Hendrix fra Montana State University. Og kanskje fra deg? Workshopen blir organisert av Tore Humstad i programkomiteen. Han har bakgrunn fra bl.a. Nordfjord og Høgtun folkehøgskoler, er fungerende leder i Norsk skredfaglig forening og jobber til daglig med skredovervåking og –varsling i Statens vegvesen. Påmelding skjer her: Generell påmelding til konferansen: Spesifikk påmelding til workshopen: ffshop.no http://norskred.no/

Arrangører