FRIST 1. NOVEMBER
STED: Quality Hotel Skifer

Tradisjon tro inkluderer skredkonferansen en dag med workshop "dagen før dagen", på torsdag 2. november. Det er lagt opp til fire workshoper, der det er to parallelle løp.

Det er gratis påmelding for alle medlemer i Norskred. For øvrige koster dette 300 kr. Ikkje medlem? Bli det her og få din påmelding gratis!

Det krever påmelding for å bli med på workshop og du kan trykke her for å melde deg på. 

 

Løp 1 - Ferdsel i skredterreng

Workshop 1 og 2 har fjellførere, veiledere og lærere som arrangerer turer for grupper som målgruppe. I tillegg passer disse workshopene for aktive turgåere og kritiske brukere av tjenester som utvikles innen opplæring og formidling av snøskredfare.

Workshop 1: Fremtidens skredopplæring (10:15 - 13:15)

Hvordan kan dagens skredopplæring tilpasses for å møte morgendagens behov?

Norskred, DNT, NF og UiT CARE – senter for snøskredforskning inviterer til en workshop for alle som jobber med å undervise om ferdsel på lagdelt snø.  

Formålet med workshopen er å utveksle erfaringer knyttet til utfordringene vi møter i skredundervisning i Norge, og å skape et forum for diskusjon og utveksling av idéer om hvordan vi kan forbedre skredopplæringen for både de som underviser og de vi underviser for. 

UiT CARE vil i starten av workshopen kort presentere sin forskning om hva skredinstruktørene i Norge opplever som viktig og vanskelig å undervise om, og hvorfor.

Ansvarlig for workshopen:

 • Håvard Lium, NF skredkomité

 • Richard Fjellaksel, DNT Fjellsport Troms

 • Linda Hallandvik, Nortind

 • Tim Dassler, CARE – senter for snøskredforskning, e-post: tim.dassler@uit.no, Mobil 48353465

 

Workshop 2: Snøskredfarekart (14:15 - 17:15) AVLYST: GRUNNA SJUKDOM

NVE arbeider med å utvikle et nytt dynamisk snøskredfarekart. Dette skal viser forskjeller i snøskredfare på et jevnlig oppdatert kart. Jo mørkere farge i kartet, desto større sannsynlighet for snøskred. Fargene og sannsynlighetene endrer seg med snøskredvarselet og skredproblemene, og det kan derfor se forskjellig ut fra dag til dag.

Workshopen får innblikk i status i prosjektet. Formålet er å samle innspill til produktet og være med å teste ulike scenarier.

Ansvarlig for workshopen:

 • Solveig Kosberg, soko@nve.no

 

Lunsj blir mellom 13:15 og 14.15 (inkludert i påmeldingen til workshop)

 

Løp 2 - Sikring av samfunn og infrastruktur

Workshop 3A, B og C har en teknisk-naturvitenskaplig vinkling og passer best for de med ansvar for å kartlegge, sikre og varsle fare for samfunn og infrastruktur.

Workshop 3: Stedsspesifikk snøskredvarsling (10:15 - 13:15)

Denne erfaringsutvekslingen er retta mot fagfolk som er involvert i daglig, lokal snøskredvarsling, enten som rådgiver, kunde eller forvalter.

Program:

Del 3A (ca.10:15-13:15) – Presentasjoner

Presentasjoner knyttet til stedsspesifikk snøskredvarsling (ca. 15-20 min) pr. presentasjon:

 • EAWS sin nye veileder for stedsspesifikk varsling. Bakgrunn, prosess, innhold og konsekvens (v/ Christian Jaedicke, NGI)

 • Stedsspesifikk skredvarsling for veg (v/ Tore Humstad, Statens vegvesen)

 • Stedsspesifikk skredvarsling for bebyggelse (v/ Odd Arne Mikkelsen, NVE)

 • Varsom sin rolle mtp. stedspesifikk skredvarsling (v/ Odd Arne Mikkelsen, NVE)

 • Kommunens problemstillinger rundt snøskredfare. Beredskap, fagkompetanse, evakuering

 • Endringer i TEK17 og mulig åpning for organisatoriske tiltak (v/ Odd Arne Mikkelsen)

 • Casepresentasjon om Strynefjellet med fokus på instrumentering/teknologi (v/ Tore Humstad Statens vegvesen)

 • Casepresentasjon stedsspesifikk skredvarsling i Mosjøen (v/ Stian Langeland, Wyssen Norge)

 • Casepresentasjon stedsspesifikk skredvarsling i Longyearbyen (v/ Christian Jaedicke, NGI)

 • Casepresentasjon stedsspesifikk skredvarsling i Nordkapp (v/ Kristin B. Lome, Skred AS)

 • Kunstig intelligens i varslingstjenester (v/ Helge Jørgensen, 7Analytics )

Lunsj (ca. 13:15-14:15)

Del 3B (ca. 14:15-15:45) – Gruppearbeid

Gruppearbeid om stedsspesifikk skredvarsling med eksempelvis tema:

 • Organisering beredskapsansvarlige/varslere

 • Standard for varsling fra EAWS og bruk av veilederen (og innspill til den)

 • Krav til grunnlag for varsling

 • Krav til kompetanse for varsling

 • Instrumenteringskrav

 • Krav til befaring gjennom sesong

 • Andre tema

Del 3C (ca. 15:45-1715)

 • Presentasjon fra gruppene og diskusjon rundt hvert tema

Ansvarlig for workshopen:

 • Pål Lohne, Skred AS (pal@skred.as)

Kontaktperson: pal@skred.as

Lunsj blir mellom 13:15 og 14.15 (inkludert i påmeldingen til workshop)

KLIKK HER FOR PÅMELDING