Gol, 5. – 7. november 2021

Skredkonferansen 2019 program

Dette er oppsummeringen av programmet for Skredkonferansen i 2019. Vi arbeider med nytt program for 2021, som du kan forvente ferdig i september/oktober 2021. I mellomtiden kan denne oversikten være en god orientering!

Fredag 1/11 Bolk 1 - kl. 09 til 12
Fredag 1/11 Bolk 2 - kl. 13 til 15 - Parallellsesjon!
Fredag 1/11 Bolk 3 - kl. 15 til 17 (+kveld)
TID
STED
Tema 5 - ULYKKESVINTEREN 2019
Tema 5 - ULYKKESVINTEREN 2019
Tema 5 - ULYKKESVINTEREN 2019
Møterom Bergslien (hotellet)
Møterom Bergslien (hotellet)
Lørdag 2/11 Bolk 2 - kl. 13 til 15
Søndag 3/11 - Fra 9 til 12
Samarbeidspartnere
Rab
Norskred
Universitetet i Tromsø
Varsom.no skredvarsling
NVE
Arrangør
Fri Flyt
Den Norske Turistforening
Norges Geotekniske Institutt
Røde Kors