Gol, 5. – 7. november 2021

Skredkonferansen 2021 program

Programkomitéen er stolt av å presentere årets program - med masse spennende tematikk over 4 dager i november. Velkommen til skredkonferansen!

Workshop torsdag 4. november - Løp 1 - Søk og redning
Workshop torsdag 4. november - Løp 2 - Varsling og sikring
Fredag 5.nov før lunsj - fra 09:00 til 12:00
TID
STED
09:00-09:10
Konferansen åpner
Hovedsalen
09:10-09.30
Trend effects on perceived avalanche hazard - J.A. Terum et al
Hovedsalen
09:30-09:50
Mot ansvarsfullare normer- En studie av svenska skid- och snowboard-åkare med fokus på offpiståkning och laviner - Per-Olov Wikberg
Hovedsalen
09:50-10:10
Gjør fysisk aktivitet deg mer villig til å ta risiko? - Gerit Pfuhl
Hovedsalen
10:10-10:20
PAUSE
10:20-10:40
Skred- og flomberedskapen i Statens vegvesen - Knut-Inge Orset et al
Hovedsalen
10:40-11:00
Overvåking av snøskred fra satellitt - Karsten Müller
Hovedsalen
11:00-11:20
Lokal skredvarsling for skredutsatte anleggsområder v. E69 - Ole-André Helgaas
Hovedsalen
11:20-11:40
Drone measurements as a tool for snow and avalanche observations - B. Dupuy et al
Hovedsalen
11:40-12:00
Skredmedisin og kameratredning - Sven Christer Skaiaa
Hovedsalen
12:00-13:00
LUNSJPAUSE
Fredag 5.nov etter lunsj - fra 13:00 til 15:00
TID
STED
13:00-13:20
Svenska lavinolyckor och tillbud 2016 – 2021 - Petter Palmgren
Hovedsalen
13:20-13:40
Hvordan kan skredvarsel og observasjoner brukes for å unngå unødvendige aksjoner i «tomme skred»? - Martin Indreiten
Hovedsalen
13:40-14:00
What are the chances of surviving in a building hit by an avalanche? - Kate Robinson et al
Hovedsalen
14:00-14:20
Avalanche measurements at the Ryggfonn test site during the winter 2020/2021 - Peter Gauer et al
Hovedsalen
14:20-14:40
Rest risk and uncertainty in avalanche hazard zoning - Tómas Johanesson
Hovedsalen
14:40-15:00
PAUSE
Hovedsalen
Fredag 5.nov - parallellsesjon 15-17 - Faresonering m.m.
TID
STED
15:00-15:20
3G aktsomhetskart snøskred – NAKSIN v.4 - Dieter Issler et al
Seminarrommet
15:20-15:40
Forhindre skred mot akvakulturanlegg - Karin Bergbjørn
Seminarrommet
15:40-16:00
Skredsikring Longyearbyen - Kalle Kronholm
Seminarrommet
16:00-16:20
PAUSE
Seminarrommet
16:20-16:40
regobslib: Simplifying programmatic access to the Regobs API v5 - Aron Widforss et al
Seminarrommet
16:40-17:00
Snøskred og akvakultur på Davatluft – akuttvurdering og skredbanevarsling - Roger Pedersen et al
Seminarrommet
17:00-17:20
Snøskred og akvakultur på Davatluft – Fra etablering til flytteplaner - Roger Pedersen et al
Seminarrommet
Fredag 5.nov - parallellsesjon 15-17 - Utdanning og skred
TID
STED
15:00-15:20
Teknisk – vitenskapelige snøskredfag på Norske Universiteter - Christian Jaedicke og Karsten Müller
Hovedsalen
15:20-15:40
Sveriges Lavinutbildningar - ett utbildningskoncept med lavinrisken i centrum - Mattias Tarestad
Hovedsalen
15:40-16:00
Digitale ressurser i snøskredopplæring - Bjørn Torleif Lia
Hovedsalen
16:00-16:20
Öppna dörrar inför framtiden: Lärdomar från Lavinteknikerutbildning för skoteråkare i Sverige - Wilcoxen & Curtis
Hovedsalen
16:20-16:35
Førstehjelp for friluftsliv - nytt tema i NF-standarden - NFs førstehjelpskomité
Hovedsalen
16:35-16:50
Skredopplæring og skredgrupper i Røde Kors Hjelpekorps - Tormod Eldholm
Hovedsalen
16:50-17:30
Roundtable om utdanning - med Tim Dassler og Richard Fjellaksel
Hovedsalen
Lørdag 6. nov før lunsj - fra 09:00 til 12:00
TID
STED
09:00-10:00
Hvordan vi tenker - Nikolai Schirmer
Hovedsalen
10:00-10:20
Ski in/ski out med DNT - Mikal Nerberg
Hovedsalen
10:20-10:40
PAUSE
10:40-11:00
Et essay om sakdeforebyggende arbeid - Nils Faarlund
Hovedsalen
11:00-12:00
Alarmen går, minutt for minutt - med Sør-Øst politidistrikt
Hovedsalen
12:00-13:00
LUNSJPAUSE
Lørdag 6. nov etter lunsj - fra 13:00 til 17:00
TID
STED
13:00-13:20
Veivalg - Forebyggende skredarbeid i DNT - Håkon Gammelsæter
Hovedsalen
13:20-13:40
Fra parken til bratte renner i Lyngen og hva magefølelsen sier - Krister Kopala
Hovedsalen
13:40-14:00
Snøskredulykker -De livsfarlige sporene - Emma Barfod og Jostein Aasen
Hovedsalen
14:00-14:20
Hvordan bidra til at turister ikke havner i snøskredulykker i Norge? - Haaken Christensen og Rune Engeset
Hovedsalen
14:20-14:40
PAUSE
14:40-15:00
Hvem lager skispor hvor, når? – Forsøk på analyse av posisjonsdata fra mobilrecord - Håvard Toft Larsen og Markus Landrø
Hovedsalen
15:00-15:20
Ny ATES/KAST-klassifisering - Grant Statham
Hovedsalen
15:20-15:40
Regobs - digitale spor - Jørgen Loe Kvalberg et al
Hovedsalen
15:40-16:00
Hvordan man har snakket om intuisjon for skred, og hvorfor man bør slutte å snakke om det - André Horgen
Hovedsalen
16:00-17:00
Making tracks and avoiding death: Differing avalanche strategies in Montana and Afghanistan - Doug Chabot
Hovedsalen
Lørdag 6. nov - kveld
TID
STED
18:00-18:30
Mingling før middag
18:30
Bordsetting festmiddag
21:00
Festmiddag ferdig
Søndag 7. nov - fra 09:00 til 14:00
TID
STED
09:00-09:20
Topptur til folket! - Slik skal UT.no bli best på toppturinnhold - Marlene Knoph og Caroline Haug
Hovedsalen
09:20-09:40
Øvelse er å læra – ikkje testa - Egil Torpe
Hovedsalen
09:40-10:00
Vurderinger under en skredredningsaksjon – sett fra frivillig skredgruppe - Tormod Eldholm
Hovedsalen
10:00-10:20
Blir det pudderskikjøring i påsken 2050? - Markus Eckerstorfer
Hovedsalen
10:20-10:40
PAUSE
10:40-11:00
Over-engasjement som forklaringsmodell ved snøskredulykker? - Albert Lunde
Hovedsalen
11:00-11:20
Trygt eller farlig? Hvordan du vinkler spørsmålet kan påvirke dine sporvalg - Audun Hetland og Markus Landrø
Hovedsalen
11:20-11:50
CARE-panelet - Andrea Mannberg og Audun Hetland
Hovedsalen
11:50-12:10
PAUSE
12:10-12:30
Safeback - litt mindre hemmelighetsfullt denne gang - Tor Berge
Hovedsalen
12:30-12:50
Companion rescue on different levels of proficiency - Manuel Genswein
Hovedsalen
12:50-13:10
På sporet av snøen - Heidi Bache Stranden
Hovedsalen
13:10-13:30
Hvilke spor bør Varsom Snøskredvarslingen ta fremover? - Rune Engeset
Hovedsalen
13:00
Avslutning
Samarbeidspartnere
Arrangør