Voss, 1. – 3 november 2019

Skredkonferansen program

Her er programmet for skredkonferansen. Det vil bli fylt ut med nyttig informasjon etter hvert som bidragsytere kommer med ekstra info om seg selv og sitt program. Med forbehold om endringer! Here is the programme for Skredkonferansen. Please note we will flesh out the information as we recieve more info from the presenters. All programme points are subject to change!

Fredag 1/11 Bolk 1 - kl. 09 til 12
TID
STED
09:00-09:15
Åpning!
Plenum
Tema 1 - NATUR & KULTUR
10:30-10:45
PAUSE
Tema 2 - BRUK- OG KASTKULTUR
Tema 2 - BRUK- OG KASTKULTUR
Fredag 1/11 Bolk 2 - kl. 13 til 15 - Parallellsesjon!
Søndag 3/11 - Fra 9 til 12
TID
STED
Tema 7 - BESLUTNINGSKULTUR
Tema 7 - BESLUTNINGSKULTUR
Tema 7 - BESLUTNINGSKULTUR
10:30-11:00
PAUSE
Tema 8 - INNOVASJONSKULTUR
Tema 8 - INNOVASJONSKULTUR
Tema 8 - INNOVASJONSKULTUR
Tema 8 - INNOVASJONSKULTUR
Tema 8 - INNOVASJONSKULTUR
Tema 8 - INNOVASJONSKULTUR
12:15-12:30
Avslutning
Arrangør
Samarbeidspartnere