Lørdag 15:40

Å havne i en skredsituasjon er noe vi alle vil unngå for en hver pris. Det er livsfarlig, skremmende og uhyggelig. Slike opplevelser har i mange år vært et «ikke» tema- noe man skal holde kjeft om. Vi er redde for å innrømme våre feilvurderinger og konsekvensene av de.

Noe har likevel skjedd de siste årene. Personer som har vært åpne om sine opplevelser har høstet ros og gode ord for å stå frem. Skildringer av hendelsesforløp, snødekke- og risikovurderinger i forkant av slike situasjoner har gitt gode muligheter for læring i etterkant.

I vinter fikk jeg likevel kjenne på at det ikke alltid er like populært å være åpen om skredhendelser, og det fikk meg til å gruble over delingskultur, normer og kontekst. Dette ønsker jeg å reflektere over sammen med dere.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Nordlending som begynte med frikjøring for ca 7 år siden og har de siste årene vært en stor del av flere ski/snowboard videoer. 32 år og født og oppvokst i Tromsø.

Co author: Thea Kopala Røhme, Sogning som er bosatt i Tromsø og jobber som lærer. Thea har en lidenskap for fjell, både sommer og vinter.