Lørdag 15:20

Hvordan tilnærme fjellet og forebygge skred hendelser når motivasjonen er å kjøre så bratt som mulig, så ofte som mulig, på lagdelt vintersnø.

Målet mitt er å holde et ulykkesforebyggende foredrag for den mest skredutsatte brukergruppen av det norske vinterfjellet. At andre kan lære fra mine erfaringer og at de som ikke oppsøker skredterreng på lagdelt vinterføre for mere innsikt i utfordringene denne brukergruppen står overfor.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Finn Hovem er en skikjører og guide bosatt i Lyngsalpene. Finn er kjent, både som en livlig karakter i det norske ski-miljøet, men også som en av Norges mest ekstreme brattkjørerer på ski, blant annet gjennom førstenedkjøringen på sørsiden av Jiehkkevárri i 2020.

B.S Samfunnssikkerhet og Miljø fra Universitet i Tromsø 2018
Under kvalisering som Tindevegleder - NORTIND kull-21
Varsom observatør i Lyngen