Lørdag 14:00

Skredterreng er et "wicked learning environment" hvor tilbakemeldinger er veldig direkte. Ofte får man ikke svar før snøskredet går og man er midt i det. Det kan være traumatisk, livsomveltende, inspirerende, skremmende.

Vi har snakket med overlevne skredtatte og spurt dem hvordan denne erfaringen endrer måten de vurderer risiko og måten de fatter beslutninger?

I presentasjonen vil vi utdype hvordan og presentere noen av de kvalitative resultatene.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Audun Hetland er førsteamanuensis ved institutt for psykologi, UiT og leder Centre for Avalanche Research and Education (CARE).

Medforfatterne er hovedfagsstudenter som har gjort dette som en del av sin hovedfagsoppgave.

Tarjei Tveito Skille er sosialantropolog og er ansatt ved UiT hos CARE.