Fredag 1140

Dette innlegget undersøker vårt felles ansvar for å ta hensyn til klimaendringer i våre prosesser rundt risikostyring av snøskred. Vi benytter eksempler fra to tilnærminger for skredrisikostyring som ofte brukes i Norge – faresonekartlegging av skred og stedsspesifikk snøskredvarsling – for å illustrere hvordan klimaendringer kan påvirke risikostyringsprosesser ved å øke usikkerheten og redusere påliteligheten av tidligere erfaringer.

Innlegget vil forhåpentligvis tjene som et utgangspunkt for diskusjoner knyttet til utvikling av verktøy og tilnærminger for å benytte kunnskap om klimaendringer i nordisk snøskredarbeid – fra tegning av faresoner for 5000-års returintervall til beslutningstaking når man er ute på tur i skredterreng.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Holt har nylig flyttet sørover fra Svalbard til Oslo og har byttet ut snøskuter og dunjakke med grussykkel og spandex.

Han jobber i Snø- og steinskred avdeling hos NGI og har profesjonelle interesser i skredvarsling, snø- og snøskredprosessor og klimaendringenes påvirkning på naturfarer.