Fredag 15:00

Sveriges Lavinutbildningar är ett nationellt utbildningskoncept för lavinsäkerhet och lavinriskhantering. Som delar i konceptet finns både utbildning riktad mot yrkesarbetare och mot allmänhetens fritidsutövning. I utbildningskonceptet förenas olika utbildande organisationer och aktörer, allt från statliga myndigheter till branschorganisationer till småföretag.

Denna mångfald är en styrka men kan också vara en utmaning. Att skapa ett gemensamt synsätt och främja branschsamverkan mellan olika aktörer bedöms vara en framgångsfaktor för en positiv utveckling. Att ha en enhetlig syn kring roller och ansvarsfördelning en annan.

Vem ansvar egentligen för vad och hur kan vi göra för att de positiva effekterna för svensk lavinsäkerhet ska bli så stora som möjligt?

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Lavinsäkerhetsarbetare på Naturvårdsverket. Aktiv i alla delar av det svenska lavinprognosarbetet. Samordningsansvarig för Sveriges Lavinutbildningar.

I grunden utbildad ekonom men med lång tidigare yrkeserfarenhet från praktiskt lavinsäkerhetsarbete i form av skidpatrull, skredkurser, platsspecifika lavinprognoser och topptursguidning.