Fredag 16:40

Høsten 2022 arrangerte Varsom i samarbeid med DNT, CARE og FriFlyt skredkvelder rundt om i landet. I løpet av en uke ble det arrangert 25 skredkvelder og skredseminar fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord.

Nøkkelen til suksess var et unikt samarbeid og lokale initiativ som forente lokale DNT lag, lokale snøskredobservatører og andre som hadde et felles mål om å øke kunnskapen og bidra til tryggere ferdsel i fjellet.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Heidi Bache Stranden er skredvarsler i Varsom/NVE, mens Roger Bareksten er rådgiver for fjellsport og aktivitet i Den Norske Turistforening (DNT). De vil presentere det hele, mens Audun Hetland (CARE) og Erlend Sande (FriFlyt) også er en del av gruppen som har jobbet frem nasjonale skredkvelder.