Fredag 10:20

Deler av Mosjøen sentrum er utsatt for snøskredfare, fordi skred som løsner fra Øyfjellet kan ramme deler av bebyggelsen. Bebyggelsen er først og fremst utsatt for skader fra skredvind eller flodbølger som følge av snøskred.

Casen Mosjøen vil bli presentert med hjelp av en tidslinje, fra arealplanlegging som fører til fareutredning, risikoreduserende tiltak gjennom varsling og beredskap, til forprosjekt for sikringstiltak. Flere ulike aktører har vært involvert i prosjektet og fokus vil ligge på ringvirkninger, samarbeid og ansvar.

Lenke til faresonekart for Mosjøen:
https://temakart.nve.no/prosjekt/360d1931-d392-4a74-b6c0-d7725798632e

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Priska er bygningsingeniør og jobber med sikringstiltak mot flom og skred i NVE. Anne er geolog og jobber med sikringstiltak mot flom og skred i NVE.