Søndag 09:20

Jeg ønsker å formidle en metode for å logge skredredning i elektroniske kart. Vi ser en trend med aksjoner som strekker seg over tid, og det er behov for planlegging av flere ressurser på samme område ute i felt, med direkte oppdatering nede i KO. Her deler jeg erfaringer fra reelle aksjoner og ser på framtidige muligheter for videre utvikling.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Fredrik har 13 år bak seg i Norsk Folkehjelp Tromsø, og er interessert i skred og vinterredning. Han er utdannet fagleder skred, og har erfaring fra flere store skredaksjoner i Troms og på Svalbard. Har bakgrunn fra forsvaret, og har fagbrev som både matros og tømrer.

For tiden studerer han Paramedisin ved UiT. Han er også med på RECCO SAR-prosjektet i Tromsø. På vinteren klatrer han, kjører ski og jakter.