Fredag kl 09:10

Denne topografiske variasjonen gir Norge et unikt og imponerende landskap som har stor innvirkning på samferdsel og stedsutvikling i de ulike kommunene. Høye fjell og smale daler gjør at en ikke alltid klarer å unngå skredterreng, og det er derfor behov for å etablere sikringstiltak for å beskytte hus, vei, jernbane mm.

Denne presentasjonen har som formål å synliggjøre hvordan vi som bransje kan sikre at etablering, drift og vedlikehold av sikringstiltak gjennomføres på en god måte, og hvordan dette er regulert i dagens lovverk.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Pål Lohne jobber som geolog i Skred AS, et rådgivningsfirma innenfor naturfarer knyttet til skred og flom. Arbeidsoppgaver er knyttet til alle aspekter opp mot skred fra bratt terreng, hvor Pål har bred erfaring med kartlegging, overvåking, varsling, prosjektering og uavhengig kontroll.