Søndag 12:40

Historia om korleis Røde Kors Hjelpekorps har påverka ferdsel i vinterfjellet og metodar for kameratredning og organisert redningsteneste ved snøskredulykker i Noreg.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Albert har vore medlem i friviljug redningsteneste i 45 år, og er i dag framleis aktiv i Lom og Bøverdalen RKH og leiar i Nord-Gudbrandsdal alpine redningsgruppe.

Han var IKAR-delegat for NRKH i 18 år i snøskredkommisjonen, og var i same periode leiar for Ressursgruppe skred. PhD i risikostyring og samfunnssikkerheit, med fokus på tryggleik for redningsmannskap ved snøskredaksjonar (2019).

Observatør for NVE Varsom i Jotunheimen sidan oppstarten, og dei siste par år òg observatør for Statens vegvesen i stadspesifikk skredvarsling for rv 15 i Grasdalen; oppsummert ca 400 000 høgdemeter med observasjonar.

Pensjonert lensmannsbetjent, og no prosjektleiar i Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning i Lom og i deltidsstilling som fyrsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger