Lørdag 11:20

Vi vet at det for mange er vanskelig å oversette informasjonen i snøskredvarselet til hvor i terrenget det er lurt/mindre lurt å oppholde seg.

NVE ønsker å bidra til å gjøre det enklere for folk å velge tryggere ruter. Derfor har vi utviklet et nytt snøskredfarekart som viser informasjonen fra varselet i terrenget.

Vi har også gjennomført en undersøkelse for å sjekke om et slikt kart faktisk kan gjøre det lettere å vurdere hvor trygg eller farlig en rute sannsynligvis er.

Resultater fra undersøkelsen vi bli presentert, og veien videre for prosjektet blir diskutert.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Solveig Kosberg er sivilingeniør og jobber som skredvarsler i NVE.

Hun har ansvar for opplæring av snøskredvarslerne på Varsom og jobber blant annet med snøskredfarekart i prosjektet SnøRisk som en del av NVE’s strategi for mer konsekvensbasert varsling. Solveig Kosberg har vært ansatt i NVE siden 2012.