Formålet med konferansen er å få til en jevnlig utveksling av meninger, erfaringer og forskningsresultater mellom folk som har en felles interesse for ferdsel i skredutsatt terreng, for å øke den generelle forståelsen for snøskred i Norge.  Gjennom oppdatert kunnskap med norske og internasjonale fagmiljøer håper vi å oppnå dette.

I dag er det Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges Geotekniske Institutt, Den Norske Turistforening og Fri Flyt som eier konferansen. Fri Flyt er teknisk arrangør. 

I 2023 arrangeres konferansen 3.-5. november på Quality Hotel Skifer. Det er endelig Oppdal sin tur til å hoste konferansen. Her er vi omringa av fjell samtidig som vi har gode konferanselokaler. Vel møtt til Oppdal, så klart!

Spørsmål om programmet rettes til post@skredkonferansen.no

Spørsmål om påmelding rettes til kundeservice@friflyt.no

Meld deg på konferansen her via friflytbestill.no