Formålet med konferansen er å få til en jevnlig utveksling av meninger, erfaringer og forskningsresultater mellom folk som har en felles interesse for ferdsel i skredutsatt terreng, for å øke den generelle forståelsen for snøskred i Norge.  Gjennom oppdatert kunnskap med norske og internasjonale fagmiljøer håper vi å oppnå dette.

I dag er det Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges Geotekniske Institutt, Den Norske Turistforening og Fri Flyt som eier konferansen. Fri Flyt er teknisk arrangør. 

I 2021 arrangeres konferansen 5.-7. november på Pers Hotell på Gol. Hallingbygda Gol og det velkjente Per's hotell er eksponent for den unike skistemninga og tradisjonen som denne landsdelen bringer med seg.

Spørsmål om programmet rettes til post@skredkonferansen.no

Spørsmål om påmelding rettes til kundeservice@friflyt.no

Meld deg på konferansen her via friflytbestill.no