Fredag

kl 0910: Ansvar ved prosjektering av skredsikringstiltak

kl 0930: The challenge to draw a boundary line for a given return period

kl 0950: Predicting persistent weak layers in maritime regions in Norway using meteorological parameters

kl 1020: Snøskredfare i Mosjøen fra Øyfjellet – fareutredning og sikringstiltak

kl 1040: Sårbarhetskurver - hva er det, og hvorfor er det nyttig?

kl 1100: Skredene i Manndalen, palmehelgen 2023

kl 1140: Changing Climates, changing responsibilities?

kl 1300: Kurs og kompetanse, utvikling av drone og siste generasjon aktsomhetskart for snøskred

kl 1400: Det ansvarlige skimagasinet

kl 1420: Arven frå Molaupsulykka

kl 1500: Sveriges Lavinutbildningar – ett delat ansvar

kl 1520: Hvordan opplever skredinstruktørene å undervise om NFs læringsmål på grunnkurs skred?

kl 1540: Interaktivt grunnkurs fra Varsom Snøskredskolen

kl 1620: Avalanche Instructor’s Responsibilities When Delivering an Avalanche Course

Laurdag

kl 0900: Ansvarlig bruk av skredvarselet

kl 0940: Dilemmaer og lærdommer fra en uventet skredhendelse på NF Videregående skredkurs 24.02.23

kl 1020: Med elever i skredterreng (i VGS-alder!)

kl 1040: Snøskredulykker og hendelser i Troms

kl 1100: Ta ansvar – sei i frå - Om RegObs

kl 1140: Laserskanning av snø fra drone

kl 1300: Klask-O-Meter – hvor hardt klasker vi – og har det noe å si?

kl 1340: Digital tolkning av håndskrevne snøprofiler

kl 1400: A qualitative study of avalanche survivors’ learning experience after an avalanche accident

kl 1500: Hvordan bli en ansvarlig "guide", Skivegleder og Tindevegleder?

kl 1540: Delingskultur, normer og kontekst

Søndag

kl 0900: Nye bratthet, løsne- og utløpsområde kart (i VARSOM) – hva er nytt?

kl 1000: Snøskredulykker vinteren 2022/23

kl 1100: How can a commercial brand take responsibility?

kl 1120: Hvordan kan skredpodden bli enda nyttigere for flere?

kl 1140: Who is responsible for the gender equality in the snow -and acalanche safety industry?

kl 1220: Hvordan kan skredpodden bli enda nyttigere for flere?