Presentasjon av Christian Jaedicke, Dieter Issler og Peter Gauer fra NGI.pdfPresentasjon av Heidi Bache Stranden fra NVE.pdfPresentasjon av Jørgen Moland og Stian Langeland fra Norsk Fjellsportforum.pdfPresentasjon av Karsten Müller og Rune Engeset fra NVE.pdfPresentasjon av Kjersti Gisnås, Dieter Issler, Peter Gauer og Ulrik Domaas fra NGI.pdfPresentasjon av Kjetil Brattlien fra NGI.pdfPresentasjon av Krister Kristensen fra NGI.pdfPresentasjon av Magni Jonsson fra Icelandic Met Office.pdfPresentasjon av Matthew Stephensen fra The Arctic University of Norway.pdfPresentasjon av Nils Hallberg fra Naturvårdsverket.pdfPresentasjon av Paul Velsand fra The Artic University of Norway.pdfPresentasjon av representanter fra Montana State University og The Arctic University of Norway.pdfPresentasjon av resprentanter fra Arctic Geology Department, NORUT og Montana State University.pdfPresentasjon av Sigbjørn Ytrehus.pdfPresentasjon av Stian Langeland og Njål Farestveit fra Statens vegvesen.pdfPresentasjon av Tore Humstad fra Norsk Skredfaglig Forening.pdfPresentasjon av Walter Wuertl fra LO.LA.pdf