Lørdag 10:40

Troms topper statistikken på Snøskredulykker i landet. Reiselivsnæringen i Troms tar nå ansvar i samarbeid med politi, UiT/CARE, Innovasjon Norge og NVE, og har satt i gang et større prosjekt med mål om å redusere antall skredulykker.

I denne presentasjonen går vi igjennom ulykkesstatistikken i Troms. Hva er utfordringene og hvilke tiltak skal prosjektet teste ut?

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Snøskredvarsler og siv. Ingeniør i NVE. Gruppeleder for Snøskredvarslerne og har blant annet ansvar for ulykkes-statistikken.

Deltar for tiden i et samarbeidsprosjekt med politi, UiT/CARE, Innovasjon Norge og reiselivsnæringen i Troms for å redusere skredulykker.