Fredag 13:00

I Forsvaret er det en rekke kurs innen snøskred som Forsvarets vinterskole har ansvaret for. Kursene er rettet mot offiserer og befalingsmenn med spesifikt ansvar innen vintertjeneste. Vinterskolen har i de senere år samarbeidet med NORCE om å utvikle teknologi og teknikker for søk i snøskred ved hjelp av drone og ulike typer sensorer.

Som et viktig ledd i planlegging av operasjoner vinterstid benytter Forsvaret aktsomhetskart for snøskred og NGI har i samarbeid med Forsvarets vinterskole utviklet "Nye aktsomhetskart snøskred i Norge" (NAKSIN) .

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Forsvarets vinterskole feiret 100 år i 2023 og har stort fokus på sikkerhet i forbindelse med operasjoner vinterstid. NORCE er et forskningsinstitutt med mange forskningsområder og har samarbeidet med Vinterskolen om å utvikle teknologi for søk i snøskred.

NGI er et forskningsinstitutt innen geoteknikk og andre ingeniørrettede geofag og utarbeider siste generasjon snøskredkart (NAKSIN) for bruk i Forsvaret.