Fredag 10:40

Som en del av prosjektet AARN på NGI jobbes det med å forstå sammenhengen mellom skredets hastighet og trykk, og utsatthet til personer som oppholder seg i skredutsatte bygg. Resultatet er sårbarhetskurver som senere kan brukes til å utvikle trykkriterier.

I denne presentasjonen gis det en oversikt over motivasjonen for arbeidet, og hvilken nytte sårbarhetskurver kan ha for å hjelpe beslutningstakere å utøve samfunnsansvaret sitt.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Kjersti Gisnås, NGI, er prosjektleder for AARN, snøskredforskningen på NGI. Hun jobber også i snøskredvarslingen, og har vært ansatt i NGI siden fullført PhD i 2016.

Hun er også involvert i planleggingen av ISSW2024 i Tromsø som leder av den vitenskapelige komitéen.