Lørdag 13:20

If something positive happens to us, we attribute it to our skills. If something negative happens we attribute it to external factors. In contrast, if something positive happens to somebody else we attribute it to luck, not skill. And if something negative happens to somebody else, we attribute it to a lack of skill.

Would this also be true to avalanche accidents? In this talk we present data from the CARE panel on this cognitive illusion also referred to as fundamental attribution error.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Andrea Mannberg er professor ved handelshøgskolen, UiT.

Audun Hetland er førsteamanuensis ved institutt for psykologi, UiT. Hetland og Mannberg leder Centre for Avalanche Research and Education (CARE).

Gerit Pfuhl er professor ved UiT og NTNU.

Alle tre ønsker å gjøre ferdsel i vinterfjellet tryggere med å lære mer om skikjørere og studerer deres tankemønster, motivasjon og skredferdigheter.