Kvalifisering av Tindevegledere og Skivegledere ved Norsk fjellfagskole.

En helhetlig og verdiorientert kvalifisering over skaper danningssituasjoner hvor ansvar for gjester, natur og profesjonsfellesskap står sentralt. Norsk Fjellfagskole er en akkreditert fagskole som bygger på Norske Tindeveglederes 45-årige danningstradisjon og har overtatt kvalifiseringsprosessen fra Nortind, den norske yrkesorganisasjonen for ski- og tindevegledere.

Kvaliteten på kvalifiseringen bygger på et fundament av høy egenferdighet og solid egenerfaring, tett oppfølging og vurderingssamtaler, fagfellesskap, praksis og skriftlige arbeider. Kvalifiseringene følger mønsteret av egenerfaring, metode, øving, veglederkurs (ta ansvar for andre) og anvendelse av faginnholdet i nye kontekster og med økt kompleksitet.

En slik helhetlig danningsprosess skaper bevissthet om ansvar og ansvarsforhold og faglig forankret yrkesutøvelse. Norsk Fjellfagskole ble akkreditert juni 2023 og er plassert på Åndalsnes.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Kyrre Østbø er rektor på Norsk Fjellfagskole

Leif Inge Magnussen er president i NORTIND

Kyrre og Leif har vært Tindevegledere siden nittitallet