Søndag 09:40

Regjeringen ønsker å utvikle en nasjonal godkjenningsordning for guider, turledere og fjellførere. I dette foredraget presenteres status for prosjektet og prosessen videre frem til leveranse i desember.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Fagansvarlig for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge. Har en mastergrad i økologi, og jobber for å balansere verdiskaping og utvikling i reiselivet med god natur- og besøksforvaltning.