Fredag 11:20

Frem til i år har det ikke eksistert noen retningslinjer eller standard for hvordan stedsspesifikk snøskredvarsling skal utføres EAWS sin nyutgitte standard stiller krav til ansvarsfordeling mellom varsler og oppdragsgiver i varslingsoppdrag og gir klare rammer for hvordan et varslingsoppdrag skal utføres.

Presentasjonen vil belyse hvordan vi ser for oss at etablering av standarden vil påvirke våre varslingsoppdrag, med eksempler fra tidligere oppdrag og hvilke endringer som ifølge standarden må implementeres i nye oppdrag.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Kristin Lome jobber til daglig som geolog i firmaet Skred AS med blant annet skredfarekartlegging og stedsspesifikk snøskredvarsling for veg og bebyggelse.