Hvor og når: Pers Hotell, Gol. 5.11. kl. 17:00 - 20:00

 

Kort info: Du inviteres herved til Norsk Fjellsportforum sitt rådsmøte, fredag 5. november under Skredkonferansen på Gol. Det er ingen deltakeravgift for å være med på rådsmøtet, og det blir servert gratis mat underveis til påmeldte. Alle medlemmer i Norsk Fjellsportforum som har betalt medlemsavgiften for 2021 har stemmerett på rådsmøtet.

 

Møterom: Seminarsalen på hotellet

 

Påmelding gjøres her: https://forms.office.com/r/TggwgHBur7

 

For ytterligere informasjon om agendaen se her: https://fjellsportforum.no/2021/invitasjon-til-norsk-fjellsportforums-radsmote-2021/

 

 

Kort info om Norsk Fjellsporforum:

Norsk Fjellsportforum (NF) er et faglig nasjonalt samarbeidsforum for fjellsportaktører med aktiviteter innen bratt friluftsliv. Norsk Fjellsportforum har utviklet og vedlikeholder Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport, med egne utdanningsstiger innen klatring, brevandring, snøskredopplæring og førstehjelp. NF forvalter i dag et omfattende nasjonalt instruktørregister og en sentralisert godkjenningsordning for instruktører og instruktørkursdeltakere. Medlemmene består av Den Norske Turistforening (DNT) med alle de lokale fjellsportgruppene i DNT fjellsport, Norges Klatreforbund (NKF) med alle sine klatreklubber, samt andre kursarrangører, klubber, grupper og aktører. Styret består av representanter for DNT, NKF og andre kursarrangører. NF-logoen er et kvalitetsstempel og en forsikring for kunder og kurskandidater om at både arrangøren, instruktører og førere er godkjent gjennom Norsk Fjellsportforum.

 

 

 

Velkommen til rådsmøtet!

 

Med vennlig hilsen // Norsk Fjellsportforum