Skredkonferansen inkluderer en dag med workshop "dagen før dagen", på torsdag 31. oktober. Temaene er vidtrekkende, og spenner over 4 økter, som løper i to parallelle løp. Alle som har konferansepass er velkomne. Workshopene har et noe profesjonelt preg, og krever mere medvirkning fra deltagerne enn alminnelige konferansedager. Det krever påmelding for å bli med på workshop! Du kan trykke her for å melde deg på. 

 

Workshop 1: Skredlære i folkehøgskolen / Avalanche training in school (10-13)

Dette er en idedugnad som retter seg mot undervisningspersonell i folkehøgskolen eller tilsvarende virksomhet. En spørreundersøkelse fra sist vinter om skredlære og –sikkerhet i folkehøgskolene blir presentert som grunnlag for videre diskusjon. Deltakerne bidrar med egne erfaringer og tanker om temaet.  

 

Workshop 2: Søk og redning med organiserte grupper / seek and rescue in groups (14-17)

Workshopen retter seg mot lærere og veiledere som underviser grupper i søk og redning i snøskred. Instruktør Manuel Genswein fra Sveits gir deltakerne didaktisk og pedagogisk tilnærming til gruppesjekk, bæring av sender/mottaker, utfordringer med interferens, søkefaser og metoder for framgraving.

 

Lunsj blir mellom 13 og 14. Det er da anledning for å gå på befaring med beredskapstoget på Voss stasjon!

 

 Workshop 3: Sikringshåndbok, bransjestandard og fagverktøy / Safety handbook, standards and technical tools (10-13)

Denne bolken er retta mot fagfolk som utfører, bestiller eller forvalter skredfarevurdering for bebyggelse og infrastruktur. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterer arbeidet sitt med sikringshåndbok, gir status om utvikling av bransjestandard for faresonekartlegging av snøskred og svarer på spørsmål om ulike kartverktøy som er utviklet til hjelp i faresonekartlegging og vurdering av skredfare i byggesak.

 

 Workshop 4: Lokal snøskredvarsling / Local avalanche reporting (14-17)

Denne erfaringsutvekslingen er retta mot fagfolk som er involvert i daglig, lokal snøskredvarsling, enten som rådgiver, kunde eller forvalter. Vi drøfter ulike tema som sannsynligheter og usikkerheter i formidlingen av snøskredfare for bebyggelse og andre avgrensede objekter. Vi ser oss selv i en internasjonal kontekst og drøfter hvilke behov brukerne har og hvilke utfordringer som finnes på veien fram mot ferdige varsler. 

 

KLIKK HER FOR PÅMELDING