Skredkonferansen 2021 på Gol blir en anledning for det norske skredmiljøet til å se hverandre igjen på den andre siden av en lang og kjedelig pandemi.

Sist gang vi møttes, var på Voss i 2019 med omtrent 250 personer, og opprinnelig var årets møte på Gol dimensjonert for kun 200 personer. Nå som denne kapasiteten er sprengt, er vi glad for å kunngjøre at vi nå legger ut 50 konferansepass ekstra, slik at de som melder seg inn på tampen også får anledningen til å delta!

Konferansepass og billetter til festmiddagen kan kjøpes her.

Programmet til konferansen ble kunngjort for en drøy uke siden, og deltagere har mye å se frem til! Programmet går over fire dager, fra torsdag til søndag 4. til 7. november på Pers hotell på Gol.

Workshopdag

Den første dagen er reservert workshoparbeid for profesjonelle innenfor bransjen, hvor det blir anledning for å arbeide i dybden med temaer som redningsarbeid, skredfarevurdering og stedsspesifikk snøskredvarsling. Albert Lunde byr på workshop om skredfarevurdering i redningstjenesten, og den sveitsiske kjenningen Manuel Genswein holder kurs i kameratredning og skredmedisin.

Funksjonell fredag

Dag to, fredag 5. november, er viet presentasjoner i plenum fra klokken 9 til 17. Temaene konferansen skal innom varierer bredt, og spenner fra hvordan droner kan drive snøskredvarsling til sikring av infrastruktur på sjøen (med referanse til skredhendelsen som rammet et oppdrettsanlegg i Alta i fjor) til diskusjoner rundt utdanning om skred.

Spennende lørdag

Lørdagen byr på en rekke høydepunkter, og starter med et timeslangt foredrag fra Nikolai Schirmer, mannen som etterhvert har blitt en av landets fremste frikjøringsstjerner. I tillegg får vi høre om hvordan DNT jobber med skredproblematikk og hvilke turer man kan finne i terrenget rundt DNT-hyttene. Vi får også høre fra norske fjell-kjenninger som Nils Faarlund og André Horgen.

Hovedattraksjonen for alle involverte på lørdag må være den store skredøvelsen. Sammen med politiet og personell fra AMK går vi gjennom Skredhendelsen - minutt for minutt som om alarmen gikk i fjellet. Som avslutning på dagen kommer mannen som har blitt kalt Den mest interessante fyren i verden, Doug Chabot, for å fortelle om arbeidet som skredvarsler i Montana og Afghanistan.

Framsynt søndag

Både psykologi og redningsmetode blir tema på søndag, hvor vi får innlegg og en seanse med CARE-panelet, Audun Hetland og Andrea Mannberg sitt store prosjekt for å snakke med så mye som 10.000 skikjørere om hvordan de tenker om vurderinger i skredterreng.

Vi får også innlegg fra Manuel Genswein, et innblikk i teknologien til Safeback, og et innblikk i hvordan klimaendringene kan påvirke skikjøringen vår i fremtiden. Det hele avsluttes klokken 14.00 med et innlegg med blikket på fremtiden til norske skredvarsling fra Varsom-sjef Rune Engeset.