Skredkonferansen inkluderer en dag med workshop "dagen før dagen", på torsdag 4. november. Temaene er vidtrekkende, og spenner over 4 økter, som løper i to parallelle løp. Alle som har konferansepass er velkomne. Workshopene har et noe profesjonelt preg, og krever mere medvirkning fra deltagerne enn alminnelige konferansedager. Det krever påmelding for å bli med på workshop! Du kan trykke her for å melde deg på. 

 

Løp 1 - Søk og redning

Workshop 1: Redningsaksjoner etter skred mot infrastruktur (09 - 12)

Albert Lunde er intet mindre enn doktor i skredredning, og skal lede denne workshopen som omhandler kompetansekrav og kvalitetsindikatorar for skredrisikovurdering under redningsaksjonar etter skred mot infrastruktur.

 

Workshop 2: Søk og redning og skredmedisin (13 - 16)

Workshopen retter seg mot både fagfolk og lekfolk som kan komme i situasjoner med redning i snøskred. Instruktør Manuel Genswein fra Sveits gir deltakerne didaktisk og pedagogisk tilnærming til alle deler av prosessen og lege Sven Christer Skaiaa gir et innblikk i skredmedisin.

 

Lunsj blir mellom 13 og 14.

 

Løp 2 - Varsling og sikring

 Workshop 3: Stedsspesifikk snøskredvarsling (09 - 12)

Denne erfaringsutvekslingen er retta mot fagfolk som er involvert i daglig, lokal snøskredvarsling, enten som rådgiver, kunde eller forvalter. Vi drøfter ulike tema som sannsynligheter og usikkerheter i formidlingen av snøskredfare for bebyggelse og andre avgrensede objekter. Vi ser oss selv i en internasjonal kontekst og drøfter hvilke behov brukerne har og hvilke utfordringer som finnes på veien fram mot ferdige varsler. 

Selve workshopen varer fra 09 til 11. Timen fra 11 til 12 blir et arbeidsmøte der de aktørene i bransjen (de som bidrar med innlegg de to første timene), skal prøve å diskutere seg fram til noen felles standarder.

 Workshop 4: Sikringshåndboka - Hvordan finne det "riktige" snøskredet, og hva er det? (13 - 16)

Vi gir en rask oversikt over Sikringshåndboka der temaet Flom & Erosjon er offentliggjort. Deretter går vi over  til skred i bratt terreng med fokus på snøskred.

Hovedfokuset vil være «Veien fra faresoneutredning til dimensjonering og valg av sikringstiltak»:

  • Hvilke skredtekniske parametere er avgjørende, og hvordan kommer vi frem til dem?

  • Er det mulig å komme frem til en felles tankegang?

  • Har vi et godt norsk ord for "design avalanche"? 

Som forberedlese, se igjennom dokumenter som grunnlag for diskusjon - og husk å melde deg på!

 

KLIKK HER FOR PÅMELDING