Oppdal, 3-5 november 2023

Side 2: Programinnslag 2021

Beskrivelser av alle programinnslagene under Skredkonferansen 2021 på Gol.

Overvåking av snøskred fra satellitt

Innlegg av Karsten Müller

Skred- og flomberedskapen i Statens vegvesen

Innlegg av Knut Inge Orset, Eivind Juvik og Martine Holm Frekhaug

Trend effects on perceived avalanche hazard

Innlegg av Andrea Mannberg, Jens Andreas Terum og Finn Hovem
Samarbeidspartnere
Arva
Evi Ski
Rab
Norskred
Varsom.no skredvarsling
NVE
Ortovox
Osprey
Mammut
Arrangør
Fri Flyt
Den Norske Turistforening
Norges Geotekniske Institutt
Røde Kors