I december 2020 genomförde Naturvårdsverket i nära samverkan med webbplatsen freeride.se en ny stor webbenkät som riktade sig till offpiståkare i Sverige.

Enkäten återupprepade flera av frågeställningarna som ställdes i motsvarande enkäter från 2017 och 2013 och tillhörande analyser och rapporter utgör en viktig del av ett arbete som ytterst syftar till att bidra till bättre kunskaper samt att öka förståelsen av förändrade attityder och beteenden hos åkare som tillbringar mycket tid i lavinfarlig terräng.

Totalt kom det in svar från drygt 1500 skidåkare vilket kan jämföras med 1028 skidåkare som var motsvarande antal i enkätundersökningen 2017. Respondenternas köns- och åldersfördelning visar stor överensstämmelse med undersökningarna 2017 och 2013.

Den 2 tidigare enkäterna genomfördes efter flera olycksdrabbade vintersäsonger. Sedan dess har dödstalen gått ned, vilket förhoppningsvis är steg i en positiv trend. Sedan 2013 har inga svenska offpiståkare förolyckats i Sverige. En aspekt har dock fortsatt förstärkts. Av de 10 svenskar som omkommit i lavinrelaterade offpistolyckor sedan 2013 har samtliga förolyckats utomlands.

Det finns en uppfattning i Alperna att svenskar har ett särskilt högt risktagande jämfört med åkare från andra länder. Frågan är om kunskap, attityder och beteenden har följt de nya trenderna med allt fler som går på topptur eller som åker liftnära offpist?

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Per-Olov Wikberg, sedan 2007, Nationell Samordnare för Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd. Prognosskribent inom Lavinprognostjänsten i Sverige.