OBS: Presentasjonen har byttet plass med Bjørn Torleif Lia sin presentasjon og avholdes 15.40-16.00

Høyere utdanning innenfor snøskred-faget på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i Norge er veldig spredt og uoversiktlig i dag.

Samfunnets utfordringer med snøskred krever en stor innsats i kartlegging, varsling og sikring. Inngående forståelse av involverte prosesser krever solid forankring i matematikk, fysikk, meteorologi og ingeniørfag.

Per i dag er det flere institusjoner som tilbyr kurs med tema snøskred på ulikt omfang, nivå og innhold, men det har ikke vært mulig å studere snøskred som et vel definert teknisk naturvitenskaplig fag eller linje i Norge.

Forfatterne har vært involvert i snøskred utdanningen på UiO, UiT, HVL, UNIS og iEarth de siste årene. Vi ser behov for et mer samkjørt og strømlinjeformet utdanningstilbud i Norge.

Vi ønsker derfor å benytte foredraget til å innlede en diskusjon med salen for å samle innspill til den akademiske utdannelsen innen snøskred i Norge.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Christian leder arbeidsgruppen for snøskredforskning hos NGI. Han er førsteamanuensis ved UiT. Christian har en doktorgrad innen meteorologi og lang erfaring innen utdanning, kartlegging, varsling og sikring mot snøskred og andre naturfarer.