I desember 2015 omkom to personer i et snøskred som traff bebyggelse i Longyearbyen, Svalbard. Igjen i februar 2017 traff et snøskred bebyggelse i Longyearbyen.

Etter disse hendelsene ble det satt i gang planlegging, prosjektering og bygging av omfattende fysiske og organisatoriske tiltak.

I denne presentasjonen gir vi en oversikt over tiltakene, med fokus på det skredtekniske. Fokus er på snøskred, men siden andre skredtyper er relevante, vil også disse nevnes.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Kalle Kronholm , Naturgeograf (Dr. sc. nat.), har bred bakgrunn fra rådgivning og forskningsprosjekter innenfor alle typer skred i bratt terreng.

De viktigste arbeidsområdene er kartlegging av skredfare, design og dimensjonering av sikringstiltak mot alle skredtyper, samt akutte farevurderinger og skredvarsling.

Han har allsidig erfaring fra større og mindre rådgivningsprosjekt for veg- og jernbanesektoren, private, kommuner og Staten.