Safeback AS er et selskap som utvikler en ny teknologi for redning i snøskred.

Teknologien sitt formål er å forlenge levetid dersom en blir fanget av snøskred. Formålet med selskapet og produktet er å redde liv.

Målsetningen til selskapet var å forlenge forventet levetid fra 15 minutter til 90 minutter.

Siden verken teknologien eller konseptet eksisterer på markedet i dag, har mye av arbeidet de siste årene bestått i å fremskappe ny kunnskap, både medisinsk, teknisk og fra brukere, for å skape et best mulig produkt.

Selskapet har en utviklingskontrakt med det Norske Forsvaret, og jobber ellers tett med samarbeidspartnere i Norge og utlandet.  

 

Til nå har Safeback vært tilbakeholden med informasjon, til noens frustrasjon. Bakgrunnen til dette er patentprosesser og for å beholde konkurransefortrinn.

 Safeback ønsker gjerne å fortelle noe mer om bakgrunn, testing og teknologi på årets skredkonferanse, og forhåpentlig tilføre noe nytt og spennende.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Tor Berge er gründeren i selskapet Safeback, som han startet med bakgrunn i studier ved UiB i 2016.