UT.no er Norges største turportal som skal informere og inspirere folk til å komme seg ut på tur. UT.no har opplevd en utrolig trafikkvekst i det siste med en økning på 70% i 2020 som tilsvarer nesten 6 millioner brukere og hittil i 2021 har brukertrafikken økt ytterligere 12%.

Topptur (vinter) er en aktivitet som fortsetter å øke i popularitet og i dag favner svært bredt i Norge. I dag er toppturinformasjon og inspirasjon spredt på mange forskjellige kanaler (bøker, nettsider, venner/bekjente og ikke minst sosiale medier) og det kan være vanskelig for turfolk å orientere seg.

 Topptur (vinter) har foreløpig ikke fått nok oppmerksomhet på UT.no, men dette er i ferd med å endres! Det er viktig å gjøre trygge toppturer tilgjengelig for flere, gjennom kvalitetsikret turinformasjon, lett tilgjengelige turforslag og inspirasjon til trygg ferdsel i vinterfjellet. 

Derfor jobber DNT fjellsport med et innholdsprosjekt på UT.no hvor 1) eksisterende toppturinnhold skal kvalitetsikres og 2) nytt toppturinnhold skal produseres. I tillegg jobber DNT med flere tekniske forbedringer til topptursegmentet på UT som implementering av KAST, visning av skredvarselet fra Varsom og annet nyttig. Vi håper at dette vil bidra til å forbedre toppturlanleggingen i Norge!

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Caroline Haug er styreleder DNT Fjellsport og Marlen Knoph er rådgiver for Digital Utvikling i DNT.