Naturvårdsverkets arbete med lavinsäkerhet syftar till att förebygga lavinolyckor och bidra till säkrare fjällupplevelser.

Vårt arbete riktar till största del in sig på att hjälpa människor att på egen hand minska risken för en lavinolycka.

Vi undersöker svenska lavinolyckor och tillbud och frågar - Har vi nått rätt personer och ger vi dem rätt verktyg?

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Petter Palmgren har gått från praktisk lavinriskhanteringen i det lilla och lokala som skidguide och skidpatrullör till att arbete med den svenska lavinprognostjänsten hos Naturvårdsverket.