De fleste av oss er nok mest opptatt av å vite om det blir gode snøforhold til å stå på ski neste vinter.

Og mange av oss ville definere en bra skisesong som en vinter som begynner i oktober og slutter i juni, som har masse snø og da gjerne puddersnø, mye sol og lav skredfare.

Det er dessverre for tiden fortsatt veldig vanskelig å lage et sesongvarsel for vær og snøforhold i Norge. Men en gruppe i NORCE jobber med akkurat dette.

Interessant nok er vi i stand til å varsle mer nøyaktig hvordan vintrene i framtiden, for eksempel i 2050 vil bli, ved bruk av komplekse, fysiske klimamodeller.

Basert på data fra klimaframskrivninger kan vi gjøre kvalitative uttalelser om framtidens skredaktivitet og skredfare.

Her trekker vi kunnskap og kvantitativ analyse av fortidens skredaktivitet inn for a redusere usikkerhet i våre prognoser.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Markus Eckerstorfer er snøskredforsker som er interessert og opptatt av å forbedre regional snøskredvarsling for å være trygg på sine egne turer.

Stephanie Mayer er en klimaforsker som er interessert i prosesser i atmosfæren som påvirker regionalt klima og fysisk risiko.