Grieg Seafood Finnmark (GSF) sitt  akvakulturanlegg ved Davatluft i Alta kommune ble på nytt truffet av to store snøskred 15. februar 2021. Disse løsnet mot slutten av en omfattende skredsyklus i Vest-Finnmark som antas å ha gått på lag av store kantkorn dannet i desember eller januar.

Skredene medførte betydelige skader på anlegget. Alta-baserte Michaelsen Konsult bistod GSF i akuttfasen etter skredene hadde gått om det var trygt å gå inn i området og gjenoppta videre drift.

Da det fortsatt var store deler av løsneområdene som ikke hadde blitt med i skredene 15. februar ble det vurdert at det fortsatt var potensiale for store skred som kunne treffe anlegget utover vinteren.  GSF engasjerte dermed Wyssen Norge AS (WNO) til å etablere og gjennomføre daglig skredbanevarsling ut vintersesongen.

Innlegget vil presentere utfordringer med å varsle snøskredfare mot infrastruktur på sjø og hvordan de ulike partene jobbet sammen for å oppnå så høy sikkerhet som mulig samtidig som anlegget fortsatt var i drift frem til det ble flyttet sommeren 2021. 

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Stian Langeland er CEO i Wyssen Norge AS.