Hvordan skal vi designe skredopplæringen og skredkursene på en best mulig måte?

Vi inviterer til en round table samtale om hvordan vi kan lage skredopplæring som gir best mulig læringsutbytte.

Vi legger opp til både erfaringsdeling og innslag av mer teoretisk preg. Vi skal heller ikke være redde for å stille oss spørsmålet; fungerer skredkurs som et viktig middel i forebygging av skredulykker eller er vi på feil kurs?

Denne samtalen involverer publikummere aktivt og skal hjelpe oss med å få innspill til hvordan vi kan jobbe videre med skredopplæringen.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Tim Dassler er NF Skredinstruktører og jobber aktivt med skreopplæring i regi av DNT og privat.

Se programbeskrivelsene for deltagerne underveis i parallellsesjonen