Vi vil at regobs skal vere den naturlige portalen for å dele observasjoner samt å søke i andre sine observasjoner om naturfarer. P

å Skredkonferansen vil vi presentere utviklingen i bruk av Regobs. Hvor mye informasjon kan du finne her og hva slags informasjon?

Vi vil forhåpentligvis også kunne gi en sniktitt på vinterens nyheter i Regobs. Og vi vil raskt gå gjennom forandringene som Regobs har gjennomgått siden sist skredkonferanse.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Jørgen og Øystein arbeidar med utvikling av regobs. Jørgen er i tillegg snøskredvarslar. Jostein jobbar med snødelen i regobs, han er også snøskredvarslar.