På oppdrag av NVE har NGI utviklet NAKSIN, en ny metodikk og programvare for mer realistiske aktsomhetskart for snøskred.

Den tar hensyn på lokale topografiske, klimatiske og skogsforhold for å avgrense mulige utløsningsområder og estimere deres utløsningssannsynlighet.

Utløpsområdene beregnes med en dynamisk kvasi-3D modell. Intensiv testing viser at NAKSIN gir langt mindre og mer realistiske aktsomhetssoner i maritimt klima, særlig på Sør- og Vestlandet.

Derimot er de nye aktsomhetssonene i indre strøk mange steder langt større enn før, i god overensstemmelse med observasjoner av meget sjeldne hendelser.

Landsdekkende produksjon av nye aktsomhetskart er satt i gang.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Forfatterne kommer opprinnelig fra ulike fagfelt (fysikk av elementære partikler, permafrost, snøtransport, geomorfologi og bølgemekanikk) og forsker på snøskred (og andre fenomener) i markedsområde Naturfare på NGI.

Til sammen har de arbeidet med snøskred i omtrent 120 år og på NGI i rundt 95 år. Ved siden av forskningen har alle også vært aktive i konsulentoppdrag verden rundt.