Utrykning til snøskred for sikkerhet skyld («tomme skred») er noe man ønsker å unngå.

Store ressurser mobiliseres ved en skredalarm og i verste fall kan dette forsinke innsats ved at redningsmannskaper er på feil plass når ny alarm går.

Bruk av skredvarselet og observasjoner fra RegObs gir mulighet for å innhente supplerende informasjon om gjeldene forhold.

Dette kan igjen brukes av redningstjenesten til å forbedre vurderingsgrunnlaget for å vurdere risiko basert på skredproblem og respons basert på nasjonal standard for skredredning.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Daglig leder av Arctic Safety Centre, Longyearbyen. Lokal snøobservatør og medlem i Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps - skredgruppe.