Mange risikovurderinger på topptur blir gjort enten under eller etter krevende fysisk aktivitet. Gjør den fysisk aktiviteten i seg selv deg mer tilbøyelig til å ta risiko? Vi simulerte en topptur på tredemølle og ba 70 skikjørere vurdere ulike scenario. De foreløpige resultatene viser at vi vurderer nedkjøringer som tryggere etter tung fysisk aktivitet og er mer motiverte for en nedkjøring mens vi er i moderat fysisk aktivitet.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Gerit Pfuhl is Professor in Cognitive and Biological Psychology at UiT The Arctic University of Norway and member of the Center for Avalanche Research and Education (CARE). She studies decision-making under uncertainty, human rationality and motivation using a variety of methods. Pfuhl has focused on applied research related to avalanche decision-making and cognitive abilities during physical activity.