Egil Torpe har mange års erfaring fra arbeid med redning i skred og i fjellet for øvrig. Som frivillig i den Norske Redningstjeneste har Egil vært med på en rekke aksjoner.

Denne presentasjonen handler om erfaringene fra en rekke aksjoner, og tar for seg forskjellen på å øve for en redning og faktisk utøve den, og hva det krever av en person.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Egil Torpe har en lang CV i den frivillige redningstjeneste:

- Medlem i Sandnes Røde Kors Hjelpekorps

- Medlem / Fagleder Skred i Rogaland Røde Kors Skredgruppe i over 30 år

- Leder for Rogaland Røde Kors Skredgruppe i 10 år

- Faglig ansvarlig for utallige skredøvelser, alt fra mindre had hook til store samvirkeøvelser

- FORF reperesentant i Redningsledelsen i då Rogaland Politi Distrikt

- Medlem i Ressursgruppe Skred NRKH

- Faglig kursleder for Fagkurs Skred NRKH

- Instruktør og veileder for Fagkurs Skred NRKH

- Medlem i Landsrådet Norges Røde Kors Hjelpekorps (2014 - 2017)