NFs førstehjelpskomité er opprettet for å ivareta den faglige forankringen i implementeringsfasen for 'Førstehjelp for friluftsliv' som eget fagområde i Norsk fjellsportforum. Målet er at dette innføres og driftes som en nasjonal standardisert førstehjelpsopplæring for friluftsliv, og at dette på sikt blir et grunnleggende kurs for NF-instruktører, turledere, veiledere innen friluftsliv og andre interesserte. Arbeidet legges frem på NF rådsmøte under skredkonferansen, og er foreslått implementert i standarden fra januar 2021.

Snøskred er i dag en egen stige innen NF-standarden, og implementering av førstehjelp for friluftsliv vil også påvirke nåværende og fremtidige instruktører innen skredstigen. Vi vil presentere arbeidet med førstehjelpsutdanningen, med spesielt fokus på relevans for ulike skredfaglige miljøer og for mennesker som ferdes i vinterfjellet.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

NF førstehjelpskomité er:

·       ·         Magnus Wethal          NF-instruktør og initativtaker           

·       ·         Julia Fieler                  NF-instruktør, lege                            

·       ·         Jannicke Høyem         NF-instruktør                                   

·       ·         Bjørg Selvåg              Tindevegleder, ambulansearbeider   

·       ·         Jonas Langseth           NF-instruktør og initiativtaker          

·       ·         Helge Eiding              helikopterlege