Blir du flinkere av erfaring i eller bare tøff i trynet? Det er et eksempel på et viktig spørsmål, som er vanskelig å svare på med vanlige studier.

For å forstå hvordan utdanning, erfaring eller hendelser påvirker beslutninger må vi følge folk over tid. CARE panelet er et samarbeid mellom CARE, NVE og Naturvårdsverket.

Målet er å følge 10 000 deltagere over 10 år. Deltagerpanelet kombinerer GPS-data med turinformasjon og årlig oppdatert informasjon om deltagerne.

Dette gjør at vi kan sammenligne subjektiv med objektiv risiko og se hvordan risikoeksponering påvirkes av erfaring og hendelser.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Andrea Mannberg er professor i samfunnsøkonomi.

Audun Hetland er førsteamanuensis i psykologi.

Sammen leder de CARE ved UiT - Norges arktiske universitet.