RECCO er en naturlig del av skredredningen i mange land og har vært benyttet av nødetater i Norge i nærmere 40 år.

Årets tema for skredkonferansen er SPOR, det å være på SPORET og å være SPORBAR.

Vi i RECCO ønsker å holde et innlegg om Recco systemet, litt om bruken av systemet og også litt om det nye helikopter baserte systemet RECCO SAR.

Recco tenker på viktigheten av å være SPORBAR.  Vi vet fra leiteaksjoner at en lommelykt kan være en god ting om du trenger hjelp. Det samme kan sies om vi utstyrer oss med refleks på klær eller lue / hjelm. Da kan helikopterets søkelys finne deg på lang avstand og det kan være til god hjelp for at hjelpemannskaper skal oppdage deg.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Mats Hjelle presenterer for Recco på konferansen.