Refleksjonane til 30 mannskap frå ambulansehelikoptertenesta førte til ein definisjon av over-engasjement ved redningsaktivitetar, og luftambulansemannskap kjenner att over-engasjement i fleire ulike situasjonar.

Årsaksfaktorane og definisjonen av over-engasjement kan fungere som eit utgangspunkt for evaluering, læring og system-baserte tiltak.

Deira tilnærming til justering av engasjement og operativ handtering av uvisse kan kanskje adopterast av samarbeidande organisasjonar i skredredningstenesta, så vel som av turgrupper som ferdast i skredterreng.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Albert Lunde, PhD, MSc i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Prosjektleiar i forprosjektet for etablering av Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning ved Norsk fjellsenter i Lom.

Tilsett i deltidsstilling ved Universitetet i Stavanger. Pensjonert lensmannsbetjent.

Mangeårig medlem i frivillig redningsteneste som Røde Kors Hjelpekorps, Norske redningshunder og Norske alpine redningsgrupper. Observatør for NVE Varsom region Jotunheimen siden starten i 2012.